درمان فردی: لمس سلامتی، لمس زندگی

دراین زمینه از متخصصین روانشناس و روانپزشک در پلتفرم هوشمند هوکات به طریق مشاوره روانشناسی آنلاین از سراسر جهان بهره مند شوید.

• خود ارزیابی هدایت شده برای شناسایی مشکلات سازگاری با زندگی، درگيری های شخصی، مسائل مربوط به رابطه، مشکلات رفتاری، درگيری های خانوادگی مشکلات عاطفی، رفاه عاطفی، رضایت زندگی و…

• کشف و شناسایی ریشه های مشکلات، درگيری ها و یا مسائل روحی و روانی

• ارائه یک برنامه برای حل مشکلات همراه با تغييرات روانشناختی شخصی و تغييرات شرایط زندگی

• کمک به ایجاد تغييرات ضروری درزندگی شخصی و سبک کلی زندگی از طریق راهنمایی و مشاوره، آموزش روانشناختی، تجزیه و تحليل رفتاری و احساسی ، پشتيبانی عاطفی، آموزش رفتاری و شناختی، و کمک به اصلاح اهداف زندگی و برنامه ریزی برای دستيابی به این اهداف.

قرارهای روان درمانی معمولا یک بار در هفته برنامه ریزی شده است. این اجازه می دهد تا پيشرفت مداوم در جهت حل مسئله ارائه شود و اجازه می دهد تا زمان کافی بين جلسات برای شما برای کار بر روی موضوعات مورد بحث در جلسه قبل فراهم شود. گاهی اوقات، اگر یک بحران در زندگی رخ دهد، یا اگر افسردگی یا اضطراب شدیدی باشد، جلسات بيشتری ممکن است برنامه ریزی شود. هنگامی که پيشرفت درمانی انجام می شود، برخی از روانشناسان جلسات را کمتر از یک بار در هفته برنامه ریزی می کنند، اگر احساس کنند پيشرفت در تغيير برنامه ها مانع نخواهد بود.


آیا مشاوره با متخصص روانشناسی و روانپزشکی می تواند به شما کمک کند؟ با صحبت کردن با یک متخصص در هوکات قدم بزرگی در سلامت روان خود بردارید.


روان درمانی ممکن است برای شما در موارد مفيد باشد:

• شما احساس می کنيد در اثر مشکلات زندگی تضعيف شده اید.

• افسردگی، اضطراب یا خشم بر زندگی شما فراگرفته است.

• شما نمی دانيد که چگونه یک تصميم گيری بزرگ در زندگی را مدیریت کنيد.

• شما در یک رابطه مهم و اصلی دچار مشکلات فراوانی هستيد.

• خودتان یا یک عضو خانواده یا دوستتان در معرض خطر یک بيماری جدی قرار دارد.

• شغل شما بيش از حد استرس زا است و دیگر نمی توانيد آن را تحمل کنيد.

شما مجبور نیستید به تنهایی با مشکلات خود روبرو شوید.

مشاوران مجرب ما در هوکات می توانند به شما کمک کنند.

به بالای صفحه بردن