به ما کمک کنید که مشاور مناسبی در درمان ، برای شما معرفی کنیم

پاسخ به این سوالات کوتاه نقطه ی آغاز خوبی است تا ما بتوانیم مناسبترین درمانگر را به شما معرفی کنیم و درمانگر شما بتواند شناخت بهتری از شما پیدا کند تا در مسیر درمان با هم بتوانیم زمان کوتاه تری را طی کنیم

اگر در سایر موضوعات زیر در مورد فرزندتان نگران هستید، لطفا انتخاب کنید:

طى دو هفته ى گذشته، در ارتباط با فرزندتان با موضوع زیر مواجه شدید:

آیا فرزند شما بی حوصله، افسرده یا ناامید می شود؟

طى دو هفته ى گذشته، در ارتباط با فرزندتان با موضوع زیر مواجه شدید:

آیا فرزند شما مشکل در تمرکز دارد؟ مانند مشکل درتمرکز برمکالمه یا موارد دیگر؟

طى دو هفته ى گذشته، در ارتباط با فرزندتان با موضوع زیر مواجه شدید:

آیا فرزند شما پرخاشگر هست، عصبانی می شود، فریاد می‌زند؟

طى دو هفته ى گذشته، در ارتباط با فرزندتان با موضوع زیر مواجه شدید:

آیا فرزند شما که در حال حاضر غم و اندوه، شکایت یا افسردگی طاقت فرسایی را تجربه می کند؟

طى دو هفته ى گذشته، در ارتباط با فرزندتان با موضوع زیر مواجه شدید:

آیا فرزند شما در حال حاضر دچار اضطراب، حملات هراس هست؟

طى دو هفته ى گذشته، در ارتباط با فرزندتان با موضوع زیر مواجه شدید:

بر اساس مشاهدات خود، عادات خوردن و اشتهای فرزندتان را چگونه ارزیابی می کنید؟

طى دو هفته ى گذشته، در ارتباط با فرزندتان با موضوع زیر مواجه شدید:

عادات خوابیدن فرزندتان را چگونه ارزیابی می کنید؟

بر اساس مشاهدات خود، سلامت جسمی فرزندتان را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا فرزند شما به مدرسه می رود ؟

روابط خود با فرزندتان را چگونه ارزیابی می‌کنید:

فرزند شما کجا زندگی می‌کند ؟

آيا فرزند شما قبلا جلسه اى با روانشناس يا مشاور داشته است؟

شما با فرزند خود چه نسبتی دارید؟

فرزند شما چند سال دارد؟

جنسیت فرزند شما چیست؟

آیا دوست دارید فرزندتان را دعوت کنید در جلسات همراه شما حضور داشته باشد؟