به ما کمک کنید که مشاور مناسبی در درمان ، برای شما معرفی کنیم

پاسخ به این سوالات کوتاه نقطه ی آغاز خوبی است تا ما بتوانیم مناسبترین درمانگر را به شما معرفی کنیم و درمانگر شما بتواند شناخت بهتری از شما پیدا کند تا در مسیر درمان با هم بتوانیم زمان کوتاه تری را طی کنیم

از جلسه ی درمانی خود چه انتظاری دارید؟

آيا قبلا جلسه اى با روانشناس يا مشاور داشته ايد؟

آیا فرزندی دارید؟

آیا در حال حاضر با هم زندگی‌می کنید؟

چه مدت از رابطه ی شما می گذرد؟

آیا اجازه می دهید شریک زندگی شما بپیوندد؟

شریک عاطفی شما چند سال سن دارد؟

جنسیت شما چیست