شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط"توافق نامه" حاکم بر دسترسی و استفاده شما از بستر آنلاین ما که از طریق آن می توان مشاوره ارائه داد جمعاً "پلت فرم هوکات نامیده میشود ، این وب سایت متعلق به شرکت بستر های نرم افزاری ممکن است از طریق چندین وب سایت یا برنامه اعم از متعلق به شرکت هوکات و یا تحت کنترل ما یا توسط اشخاص ثالث ارائه شود .و برنامه های مرتبط با آن draleaysin.com وhoucut.com. قابل دسترسی

دسترسی به پلت فرم هوکات بعد از توافق به صورت نا محدود می باشد، لطفا قبل از شروع توافق نامه را تایید یا امضای الترونیکی ) که همان تایید توافق نامه می باشد ( را با دقت بخوانید که .بتوانید از این بسترها استفاده کنید ، اگر موافقت نمی کنید شما به پلت فرم دسترس نخواهید داشت

توجه داشته باشید وقتی از کلمه ”ما“ یا موارد مشابه در این توافق نامه استفاده می شود ، این اططلاحات به هر شرکتی متعلق به پلتفرم و ) شرکت ( اشاره دارد

از بسترهای نرم افزاری هوکات ممکن است برای بر قراری ارتباط با شما استفاده شود که از طریق پلت فرم هوکات ) خدمات مشاوره و درمانگر( به شما خدمات ارایه دهد.

تمامی درمانگران و مشاوران معتبر ، آموزش دیده و باتجربه در مقطع ارشد و دکتری مشاوره و درمانگری در بستر پلت فرم اران به صورت آنلاین خدمات ارایه می دهند . مشاوران حداقل سه سال .تجربه 1000ساعت تجربه عملی دارند و پس از گذراندن موفقیت آموزش لازم در شرکت هوکات آماده ارایه مشاوره و درمانگری هستند

مشاوران و درمانگران ارایه دهندگان مستقلی هستند که کارمندان و نمایندگان ما نیستند، آنها در بستر نرم افزاری محدود به ارایه مشاوره هستند، اگر احساس می کنید خدمات مشاوره ارایه شده .متناسب با نیازهای یا انتظارات شما نیست، می توانید به سادگی مشاور و درمانگر خود را تغییر دهید

ما امیدوار هستیم که خدمات مشاوره ما برای شما مفید واقع شود ، شما موافقت می کنید که ممکن است راه حل مناسبی برای نیازهای همه افراد نباشد و در شرایط خاص متناسب نباشد و یا .جایگزینی برای معاینه حضوری و مراقبت ویژه در شرایط خاص باشد

اگر به خودکشی فکر می کنید یا در ذهن خود می خواهید به دیگران آسیب برسانید یا احساس می کنید شخص دیگری در خطر و اورژانس قرار دارد و اظطرار پزشکی دارد ، لطفا از این وب سایت و پلت فرم استفاده نکنید و به مراکز اورژانس در نزدیکی منطقه خود تماس بگیرید و حضور یابید

این پلت فرم برای تهیه نسخه پزشکی و تجویز دارو یا دارو درمانی در نظر گرفته نشده و هیچگونه دارویی تجویز نمی شود و خارج از اختیارات ما می باشد برای تجویز دارو حتما به روانپزشک خود مراجعه کنید و در آن تاخیر نکنید

محافظت از هر گونه اطلاعاتی که از این بستر نرم افزای ما ارایه می شود برای ما بسیار مهم است، تمامی اطلاعات شما کاملا امن بین شما و مشاور شما باقی می ماند و ما تمامی سیاست های حریم خصوصی را رعایت می کنیم. با موافقت با این توافق نامه شرایط حریم خصوصی موافقت نموده اید ، سیاست حفظ اسناد و مدارک شامل بخشی از این توافق نامه است ، در صورت هر تغییری و تجدید نظر در حریم خصوصی به شما اطلاع داده خواهد شد

این پلتفرم ممکن است شامل محتو ، محصولات یا خدماتی باشد که توسط شخص ثالث ارایه یا ارایه شده باشد ) محتوی شخص ثالث( پیوستن به محتوای شخص ثالث) از جمله پیوستن به سایر وب سایت ها و پلت فرم ها( یا با تبلیغات توسط شخص ثالث ، ما هیچگونه مسئولیتی در قبال ایجاد چنین محتوی ثالث ، و البته نه فقط محدود به محتوی ، هر گون محصولات مرتبط ، روش ها ، روش ها ، شرایط یا خط مشی ها مربوطه نداریم، و در قبال خسارات ناشی از محتوی شخص ثالث مسئولیتی نداریم

شما موافقت می کنید و می پذیرید که ما نمی توانیم در قبال شما و شخص ثالثی در قبال آسیب های مستقیم و غیر مستقیم ، احتمالی ، مجازات و مسئولیت پذیر باشیم

شما موافقت می کنید و میدانید که مسئولیت کل ما در قبال خسارات از این توافق نامه و استفاده از پلت فرم از کل مبلغی که شما پرداخت کردید زمانی که ادعا می کنیم بیشتر نخواهد بود

بدین وسیله شما تایید می کنیم که از نظر قانونی قادر و رضایت برای دریافت خدمات هستید ، یا رضایت والدین و سرپرستان را دارید و از نظر قانونی قادر به عقد قرار داد هستید

بدین وسیله شما تایید و موافقت می کنید که کلیه اطلاعاتی از طریق بستر نرم افزاری هوکات ارایه داده اید و اطلاعاتی که در آینده از طریق بستر نرم افزاری هوکات ارایه خواهید داد ، واقعی ، دقیق، و .فعلی و کامل است ، و موافقت می کنید و اطمینان می دهید که در طول این مدت این اطلاعات را حفظ و به روز رسانی می کنید تا دقیق و کامل باشد

شما موافقت و تایید می کنیم ، که مسئولیت حفظ محرمانه بودن و رمز عبور خود و سایر اطلاعات امنیتی مربوط به اشتراک و حساب خود را به عهده دارید ) در مجموع دسترسی به حساب و .عضویت خود در پلت فرم آران( به شما توصیه می کنیم که رمز ورود یا عبور خود را مرتبا تغییر دهید و در حفظ رمز عبور خود بیشتر مراقبت کنید

شما موافقت و تایید می کنید هر گونه استفاده غیر مجاز از دسترسی حساب و عضویت خود یا هر گون نگرانی دیگر در مورد نقض امنیت حساب خود را فورا به ما اطلاع دهید

شما موافقت و تأیید می کنید که ما مسئولیتی در قبال خسارت یا خسارتی که در نتیجه استفاده شخص دیگری از حساب شما ایجاد شده است ، خواه با رضایت شما .و یا بدون اطلاع شما را نداریم

شما موافقت و تأیید می کنید که درمورد کلیه فعالیتهای انجام شده با استفاده از دسترسی حساب و عضویت خود کام لا مسئول هستید. شما همچنین تأیید و موافقت می کنید که مسئولیت شما را نسبت به هرگونه خسارت یا خسارت وارده در نتیجه استفاده از دسترسی به حساب خود توسط هر شخص اعم از اینکه توسط شما مجاز باشد یا خیر ، مسئولیت پذیر خواهیم دانست و شما موافقت می کنید که خسارت یا ضرر - زیان این چنینی را جبران کنید

شما موافقت می کنید و متعهد می شوید که به هر دلیلی از حساب و عضویت یا دسترسی حساب شخص دیگری استفاده نکنید

شما موافقت و تأیید می کنید که استفاده شما از بسترهای نرم افزاری ، پلت فرم هوکات از جمله خدمات مشاوره ، فقط برای استفاده شخصی شماست و شما از پلت فرم یا خدمات مشاوره برای .شخص یا سازمان دیگری یا به نمایندگی از آن استفاده نمی کنید

شما موافقت می کنید و متعهد می شوید که هیچ یک از سیستم ها ، سرویس ها ، سرورها ، شبکه ها یا زیرساخت های ما یا هر یک از سیستم ها ، سرویس ها ، سرورها ، شبکه ها یا .زیرساخت .های بسترهای نرم افزاری ، از جمله بدون محدودیت ، در آن تداخل یا ایجاد اختلال نکرده و یا سعی در ایجاد اختلال و دستیابی غیرمجاز به موارد فوقدر آن نداشته باشید

شما موافقت می کنید و متعهد می شوید که برای ارسال ، ارسال یا تحویل هر یک از موارد زیر از پلتفرم استفاده نکنید: (الف) ایمیل و یا تبلیغات یا تبلیغات یا تبلیغ کالاها و خدمات ناخواسته ؛ (ب) نرم افزار یا کد مخرب ؛ (ج) محتوای غیرقانونی ، آزار دهنده ، حریم خصوصی ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز ، مبتذل ، فحاشی ، نژادپرستانه یا بالقوه مضر. د) هر محتوایی که حق شخص ثالث را نقض کند از جمله حقوق مالکیت معنوی ؛ ه) هر محتوایی که به شخص ثالث آسیب برساند. (و) هر محتوایی که ممکن است اقدام مجرمانه ای را تشکیل دهد ، باعث یا تشویق آن شود یا هر قانون قابل اجرا را نقض کند

شما موافقت می کنید و متعهد می شوید که هیچ قانون محلی ، ملی یا بین المللی قابل اجرا ، اساسنامه ، دستورالعمل ، قاعده ، مقررات یا آیین نامه اخلاقی را در رابطه با استفاده .شما از سیستم عامل و رابطه خود با مشاوران و ما نقض نکنید

اگر فایلی از ما یا مشاور دریافت کنید ، خواه از طریق بسترهای نرم افزاری باشد یا نه ، موافقت می کنید قبل از باز کردن یا استفاده از این پرونده ، این فایل را از نظر وجود ویروس بررسی و اسکن کنید

شما تأیید و موافقت می کنید که فقط از کارتهای اعتباری یا سایر روشهای پرداخت (در مجموع "وسیله پرداخت)" استفاده کنید که به طور کامل و کام ًلا مجاز به استفاده از آن هستید و کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت را که ارائه کرده اید و در آینده ارائه خواهید کرد

شما موافقت می کنید که همه هزینه ها و هزینه های مرتبط با حساب خود را به موقع و طبق برنامه هزینه ها ، شرایط و نرخ های منتشر شده در بستر پرداخت کنید. با ارائه ابزارهای پرداخت خود به ما ، به ما اجازه می دهید تا از طریق آن ابزار پرداخت ، صورتحساب و هزینه را از شما بگیریم و موافقت می کنید که اطلاعات معنی دار پرداخت را در اطلاعات حساب خود .حفظ کنید یا شماره تلفن های در وب سایت درج شده تماس بگیرید ، ما برای حل هر مشکلی در خدمت شما هستیم contact@houcut.comاگر در مورد قبض پرداخت نگران هستید بنا به صلاحدید خود به .، از جمله کمک به شما برای یافتن مشاور جدید ، تمدید اشتراک شما بدون هزینه خواهد بود

تغییرات ، خاتمه ، وقفه و اختلالات در سیستم عامل شما درک می کنید ، موافقت و تأیید می کنید که ما می توانیم در هر زمان با یا بدون اطلاع شما ، بسترهای نرم افزاری ، هر بخشی از بسترهای نرم افزاری یا استفاده از بسترهای نرم افزاری را اصلاح ، تعلیق ، مختل یا متوقف کنیم. شما موافقت می کنید و تأیید می کنید که ما در قبال هیچ یک از اقدامات ذکر شده یا خسارات یا خسارات ناشی از هر یک از اقدامات .فوق مسئولیتی نخواهیم داشت

بستر های نرم افزاری به عوامل مختلفی از جمله نرم افزار ، سخت افزار و ابزار بستگی دارد ، اعم از خود ما یا کسانی که توسط پیمانکاران و تأمین کنندگان ما متعلق به آن هستند و یا از آن استفاده می کنند. در حالی که ما از نظر تجاری برای اطمینان از قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی پلتفرم تلاش می کنیم ، شما می فهمید و قبول دارید که هیچ بستری نمی تواند ٪100قابل اعتماد و قابل دسترسی باشد و بنابراین نمی توانیم تضمین کنیم که دسترسی به پلت فرم بدون وقفه خواهد بود یا قابل دسترسی ، سازگار ، به موقع یا بدون خطا در همه زمان ها

شما موافقت و تایید می کنیم که ما می توانم در هر زمان با ، یا بدون اطلاع شما ، بستر نرم افزاری را اصلاح ، تعلیق، مختل یا متوقف کنیم. شما موافقت می کنید در قبال هیچ یک از اقدامات .ذکر شده خسارات ناشی از هر یک از اقدامات فوق مسیولیتی نخواهیم داشت

بسترهای نرم افزاری به عوامل مختلفی از جمله نرم افزار، سخت افزار ، اینرنت ، مودم و غیره بستگی دارد، اعم از خود ما یا کسانی که توسطپیمانکاران ما متعلق به آن هستیم و یا از آنها استفاده می کنیم ، در حالی که ما تمام تلاش خود راز نظر قابلیت اطمینان و دسترسی پلتفرم تلاش می کنیم ، شما میفهمید و قبول دارید که هیچ بستری ٪ 100قابل اعتماد و دسترسی نیست،. بنابراین .نمیتوانیم ٪ 100تضمین کنیم که دسترسی به پلت فرم بدون وقفه خواهد بود، یا قابل دسترسی ، سازگار، به موقع یا بدون خطا خواهد بود

t.comما ممکن است اطلاعیه ها یا ارتباطات دیگری را در رابطه با این توافق نامه یا هر جنبه بستر های نرم افزاری هوکات ، از طریق ایمیل به آدرس ایمیلی که ثبت کرده اید از طریق به شما ارایه دهیم . تاریخی دریافت ، تاریخی است که چنین اطلاعیه ای ارسال شده، مسیولیت دریافت او باز کردن اطلاعیه به عهده شماست