هوکات هوکات


فردی روابط کودک و نوجوان

این کتاب روایت ارتباط و گفت وگو میان فردی در سیاره ی زمین و موجودی از سیاره ی اورانوس است. این دو شخصیتی آرام و خوش رو و اهل ارتباط هستند و برای یکدیگر زندگی شیرین، باشکوه، کامروا و سالمی را آرزو می کنند. گفت وشنود این دو نفر به ما امکان می دهد موقعیت خود را در جوامع کنونی بیازماییم و درباره ی این که پس از پذیرش این واقعیت ها از کجا ممکن است سردرآوریم فکر کنیم. کتاب در نه فصل تدوین شده است. «ورود»، «آیکیس»، «دومین ملاقات»، «نخستین مشاهدات»، «آخرین مشاهدات آیکیس»، «طرح آیکیس»، «گفت وشنودی درباره ی واقعیت های محض»، «واکنش های ناشی از واقعیت های محض» و «رازهای عالم هستی» عنوان فصل های کتاب است.