هوکات هوکات


فردی روابط کودک و نوجوان

همواره کتاب هایی که برای بازاریابان، فروشنده ها، سرمایه گذاران و کارفرمایان نوشته شده اند، به دلیل توجه نکردن به ارزش های جمعی انسانی و در نظر نگرفتن منافع گستره ی بزرگی از مردم، نزد جامعه شناسان و عالمان اخلاق، چندان پذیرشی نداشته اند. کتاب «شنا با کوسه ها» یا «هنر مذاکره» نوشته ی «هاروی مک کی» به اصولی توجه می کند که به کار بستن آنها زندگی فردی جمعی سعادتمندی را برایمان به ارمغان می آورد. کتابی که بر اهمیت زمان بندی در مذاکره و خرید و فروش تاکید می کند و رشد روحیه ی فردی را منوط به رشد روحیه ی جمعی می داند. «هاروی مک کی» که دهه هاست در قامت یک تئوریسین مدیریت، رهبری و اقتصاد، تاثیر شگرفی بر این علوم در سرتاسر جهان گذاشته است، با کتاب «شنا با کوسه ها» چندتا از انقلابی ترین ایده های کاربردی را برای بازاریاب ها، فروشنده ها و سرمایه گذاران طرح کرد و همین مهم باعث شد با اقبال جهانی روبرو ده و در بیش از 80 کشور انتشار یابد.