0
0
چند درصد از مراجعین، پس از بهبودی باز هم نیاز به جلسات مشاوره خواهند داشت؟
0
0

این سوال یک سوال کلی است؛ هرکس بسته به شرایط و موقعیت خود، ممکن است نیاز به مراجعه مجدد داشته باشد. در روان‌تحلیلی، به فرد کمک می‌شود تا هویت خود را بازیابی کند و پتانسیل‌های خود را که به‌دلیل آسیب‌های کودکی، رشد پیدا نکرده بودند و یا شناخته‌شده نبودند، رشد دهد. فرد بعد از اتمام درمان تحلیلی به فرد بزرگ‌سالی تبدیل می‌شود که از نظر عاطفي رشد کرده و می‌تواند روی پای خودش بایستد. زوج‌درمانی چیست و چه زمانی زوجین باید به یک زوج‌درمانگر مراجعه کنند؟ اختلاف زوجين، عمدتاً به‌سبب نقص مهارت‌های ارتباطی شکل می‌گیرد. تمرکز زوج‌درمانی بر بهبود رضایت طرفین از ارتباط زناشویی و حل تعارض بین زن و شوهر است. زوجینی که احساس می‌کنند در روابط‌شان دچار مشکل شده‌اند یا یکی از طرفين احساس می‌کند که در رابطه درک نمی‌شود یا نیازهایش آن‌گونه که باید و شاید ارضا نمی‌شوند؛ می‌توانند برای حل مشکل‌شان از زوج‌درمانی بهره بگیرند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.

به بالای صفحه بردن