0
0
روانکاوی چیست؟
0
0

روانکاوی یک شفای کلامی است که با مسائل ناخودآگاه سروکار دارد. ناخودآگاه شامل تکههای خاطرات، آرزوها و امیال است. بسیاری از رفتارهای ما از جمله نشانههای بیماری توسط نیروهای ناخودآگاه اداره میشود. مراجع در با بیان زنجیرهوار نیازها، رنجها، خاطرات و افکارش در جلسات درمانی به این نیروهای ناخودآگاه پی میبرد و در جهت تغییر، پذیرش و رشد شخصیت خود قدم برمیدارد. چرا که کلامی کردن احساسات و هیجانات در یک فضای امنِ درمانی علاوه بر اینکه به فهم ناخودآگاه کمک میکند، میتواند به خودی خود منجر به کاهش تنش و التیام روان شود. چه کسانی گزینه مناسبی برای روانکاوی هستند؟ تمامی کسانی که به دنبال رشد شخصیت، رهایی از نشانه های روانشناختی، خودشناسی عمیق، ارتقاء عملکرد و آرامش درونی هستند میتوانند برای روانکاوی مراجعه کنند. داشتن انگیزه و اشتیاق برای خودشناسی و تغییر، پیشزمینه اصلی و مهم برای ورود به دوره روانکاوی است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.

به بالای صفحه بردن