هوکات هوکات


فردی روابط کودک و نوجوان

در میان یک بحث داغ لحظه ای درنگ کنید و از خود بپرسید: آیا می خواهم ذی حق باشم و حرفم را به کرسی نشانم یا ترجیح می دهم شاد و مسرور بمانم؟ با انتخاب روحیه ای شاد، مهرآمیز و معنوی اتصالتان به مشیت الهی مستحکم می شود. هنگام انجام هر کاری در زندگیتان، انرژی متعالی اعتماد، خوش بینی، قدردانی، تکریم، شادمانی و عشق را چاشنی آن کنید.