هوکات هوکات


فردی روابط کودک و نوجوان

باور کنید تا ببینید" اثری است از "وین دایر"، که "راه دگرگونی خویشتن" را به شما می آموزد. "وین دایر"، روان درمانگر و نویسنده ی مشهور بین المللی که کتاب های پرفروشی در سراسر جهان عرضه کرده است، اکنون در "باور کنید تا ببینید" به شما نشان می دهد چگونه می توانید کیفیت زندگی را با استفاده از قدرت موجود در خود و استفاده از تفکر سازنده برای هدایت مسیر سرنوشت خود بهبود ببخشید."وین دایر" با تکنیک های اثبات شده ی خود و با استفاده از مثال هایی از تجربیات بسیار موفق خود ، شما را متقاعد می کند که می توانید غیر ممکن ترین آرزوهای خود را محقق کنید. کتاب "باور کنید تا ببینید" نشان می دهد که از طریق اعتقاد می توانید زندگی خود را هر طوری که دلتان می خواهید بسازید. مراحل عملی مانند نحوه ی تعیین اهداف واقعی و دستیابی به آن ها را بیاموزید. موانع را به فرصت تبدیل کنید. خود را از گناه و آشفتگی درونی خلاص کنید. اعتماد به نفس قوی و شکست ناپذیر ایجاد کنید. بهبود چشمگیر روابط را تجربه کنید. هر روز را صرف انجام کارهایی کنید که دوست دارید انجام دهید و خیلی کارهای دیگر.برای دستیابی به "راه دگرگونی خویشتن"، با این کتاب راهنمای قابل دسترسی و نشاط آور ، فراتر از کمک به خود بروید. اگر واقعا به تغییر زندگی خود علاقه دارید، اثر پیش رو یک کتاب فوق العاده برای خواندن است. در یک کلام می توان گفت "باور کنید تا ببینید" به شما کمک می کند اندیشه ها و فرآیندهای فکری خود را بررسی کنید و به شما نشان می دهد که چگونه آنها را تغییر دهید تا بتوانید واقعا به آنچه می خواهید برسید.