”زندگی تغییر است. رشد اختیاری است. خردمندانه انتخاب کنید.“

در طول سالهای فعالیتم در عرصه روانشناسی با انواع افراد و مراجعان در حالت های مختلف و با موضوعات مختلف کار کرده ام و هر یک از آنان یک تجربه منحصر به فرد برای من به ارمغان آورده است. به جمله کوتاه“زندگی تغییر است.رشد اختیاری است. خردمندان انتخاب کنید “ باور دارم که برای من شرایط مختلف مراجع هکنندگان را مانند یک واقعیت عینی به تصویر م یکشد. قدرت ایجاد تغییر در نحوه نگاه به آن و رشد تجربیات ما نهفته است. هدف من هدایت آنی مراجع هکنندگان است که به دنبال تغییرات مثبت در زندگی خود هستند نیاز به همدلی و راهنمایی داردتا به آنها کمک کند یک زندگی امن مطمئن و شاد بسازند.
سالها فعالیت در این عرصه باعث شده که در ارزیابی و درمان مسائل بهداشت روانی مختلف تجربه داشته باشیم که در کنار مطالعه رویکرد های نظری مختلف به من این امکان را می دهد که مناسبترین و بهترین درمان برای هر مراجعه انتخاب کنم و آن را اجرا نمایم. جهت ایجاد تغییرات دراز مدت مطلوب تمامی جنبه های سلامتی جسمی، عاطفی و روانی مشتریان را در نظر می گیرم. من از رویکرد های ذهنی-بدنی برای ایجاد یک یکپارچگی در درمان بیماری های مختلف روحی استفاده می کنم. بعلاوه بهره مندی از یک فضای امن، راحت و سالم درمانی به مشتریانم کمک می کند تا در طی فرآیند درمان احساس راحتی داشته باشد.