مشاوره قبل از ازدواج

اشتراک گذاری:

تعادل روابط

برای داشتن زندگی زناشویی سالم، عشق و دوست داشتن کافی نیست!

& lt;br& gt;

 دکتر آل یاسین

& lt;br& gt;

متاسفانه بيشتر ازدواج ها موفق نيستند. هر فردی نظرات، ارزش ها، باورها و عادات خانوادگی مخصوص به خود را دارد که می توانند ازدواج او را تحت تاثير قرار دهند. این عادات و رفتارها همواره مطابق سليقه ی شریک زندگی نيستند اما این بدان معنا نيست که لزوما موجب بروز اختلاف می شوند برعکس این اختلاف نظرات هستند که می توانند تکميل کننده ی روابط زوجين باشند و به آن ها یاد دهند تا با سایر فرهنگ ها و عقاید نيز آشنا شوند و به آن ها احترام بگذارند. این تفاوت ها و اختلاف نظرات می توانند روابط زوجين را محک بزنند.گاهی اوقات برخی عادات و رفتارهای شریک زندگی که در گذشته توجه شما را به خود جلب کرده است می تواند به مرور زمان خسته کننده باشد و اعصاب شما را به هم بریزد و منجر به بروز مشکلاتی مانند خيانت، کم شدن ميل جنسی و ایجاد فاصله ی تدریجی با شریک زندگی شود.

 دکتر آل یاسین

مهارت‌های زندگی و احساسی ضروری برای داشتن ازدواج و زندگی زناشویی سالم

عشق شما را به مسیر داشتن زندگی زناشویی سالم وارد می‌کند. می‌تواند شما را به این عرصه وارد کرده و کمک کند که در مسیر درست بمانید.

با این‌حال، برای موفق شدن در این زمینه عشق به تنهایی کافی نیست. عشق نمی‌تواند شما را به مقصدتان برساند. عشق به تنهایی برای داشتن ازدواج و زندگی زناشویی سالم کافی نیست.

ازدواج‌ها آزمایشی از مهارت‌های زندگی و احساسی ما می‌باشند. از آنجایی که به خیلی از ما این مهارت‌ها هیچ وقت آموزش داده نشدند، جای تعجب نیست که بسیاری ازداوج‌ها، حتی آنهایی که عاشقانه هستند، یک تقلای مستمر بوده و در آخر از هم فرو می‌پاشند.

متن زیر، فهرستی از مهارت‌های زندگی و احساسی متنوع و مرتبط به هم است که برای داشتن ازدواجی که مناسب و خوب عمل می‌کند، ضروری می‌باشند. وقتی که فهرست را می‌خوانید، از خود بپرسید: کدام یک از این مهارت‌های من خوب است؟ کدام یک از آنها را باید بهبود دهم؟ کدام یک از آنها برای من بسیار دشوار یا حتی تقریبا غیر ممکن هستند؟ آیا مهارت‌هایی هستند که به نظر من در این فهرست وجود ندارند؟

1. قابلیت شناختن و نام بردن احساس‌هایتان در هر زمان ممکن.

2. قابلیت انتقال احساس‌هایتان به صورت کلامی و مستقیم.

3. قابلیت مدیریت همه‌ی محدوده‌ی احساس‌هایتان بدون رفتاری مخرب به خود یا دیگران. (عمل‌ها و رفتارهای مخرب به معنی انتقال دادن احساس‌های درونیتان به رفتارهایی است که باعث آسیب احساسی یا جسمی به خودتان یا دیگران می‌شود.)

4. درک کردن مواردی که به شما در مدیریت احساس‌هایتان کمک می‌کند، و قابلیت و تمایل برای طلب کردن این نوع حمایت و پشتیبانی‌ها در هنگام نیاز.

5. قابلیتی برای تحمل فقدان ارتباط و نزدیکی با والدینتان در برخی از مواقع.

6. قابلیت برای قطع ارتباط با دیگران، تکنولوژی و دیگر انواع محرک‌ها، و تنها شدن با خودتان.

7. آگاهی از نیازهای جسمی خودتان و تمایل برای اتخاذ تصمیماتی جهت بهینه کردن سلامتی جسمانی خود.

8. قابلیتی برای نشان دادن احساسات خود به فردی که دوست دارید، حتی وقتی که نمی‌توانید کاری کنید که درد یا مشکل وی را برطرف کنید.

9. توانایی خندیدن به خودتان.

10. توانایی دیدن اینکه چگونه عمل‌های شما، حتی اگر نیتشان خوب باشد، می‌توانند تاثیری منفی بر روی دیگران بگذراند.

11. توانایی معذرت خواهی و قبول کردن مسئولیت برای نحوه‌ی تاثیرگذاری عمل‌هایتان بر روی دیگران.

12. توانایی برقراری ارتباط به صورت کلامی، مستقیم، با ملایمت، و با احترام با دیگران، در هنگامی که عمل‌های آنها به صورت منفی بر روی شما تاثیر گذاشته‌اند.

13. توانایی دریافت بازخوردهای انتقادی بدون جلوگیری از آنها با تاکتیک‌های دفاعی مانند انکار، نهادن تقصیرها به دیگران، قربانی و مظلوم نشان دادن خودتان و یا زورگویی به دیگران.

14. توانایی شناسایی اینکه از دیگران چه چیزی می‌خواهید، و انتقال این نیازها به صورت کلامی و مستقیم.

15. توانایی تحمل ناامید و ناراحت شدن از دیگران بدون بروز دادن رفتارهای مخرب به خودتان یا دیگران.

16. توانایی تحمل کردن تجربه‌ی ناامید شدن دیگران از شما، بدون بروز دادن رفتاری مخرب به خودتان یا دیگران.

17. توانایی برای عقب کشیدن، بدست آوردن دیدگاهی مناسب از هر گونه شرایط، و دیدن آنها از لحاظ تصویر بزرگ و پیچیده‌تر زندگی.

18. توانایی عقب کشیدن و دیدن تصویری کامل از خودتان یا دیگران، با همه‌ی پیچیدگی‌ها، نقاط نادیده و بخش‌هایی از آن تصویر که به ظاهر متناقض می‌آیند.

19. توانایی اجازه دادن به دیگران برای دیدن همه‌ی بخش‌های شخصیت خودتان، حتی آنهایی که خودتان خوششان نمی‌آید یا حتی از آنها بیزار هستید.

20. توانایی برای تحمل احساس درک شدن به صورت غیر دقیق و با سوء تفاهم از طرف دیگران.

21. توانایی دادن مکانی (دورن خودتان) برای افکار، ایده‌ها، ادراک یا احساسات دیگران، حتی اگر به نظرتان اشتباه هستند.

22. توانایی برای درخواست مکانی برای افکار، ایده‌ها، ادراک یا احساسات شما، حتی اگر باعث بروز مناقشه و ناراحتی دیگران شوند.

23. قبول اینکه هر تصمیم، مزایا و معایب خود را دارد، و راهی برای اجتناب از فداکاری، مصالحه و نارضایتی وجود ندارد.

24. توانایی رفتن فراتر از افکار، ایده‌ها یا ترس‌های خودتان، و درک کردن دقیق و واقعی نحوه‌ی احساس دیگران.

25. توانایی نشان دادن کلامی و مستقیم اینکه نحوه‌ی احساس دیگران را واقعا درک می‌کنید.

اگر برخی از این مهارت‌هایتان خوب نمی‌باشد، نا امید نشوید. یک زندگی زناشویی که از وجود عشق نیرو می‌گیرد، در صورتی که شما و شریکتان متعهد به تلاش و تسوعه دادن قابلیت‌هایی در این زمینه‌های اشاره شده باشید، احتمال سالم بودن بسیاری را دارد. هیچ کس در این موارد به تبحر بی‌نقصی دست پیدا نمی‌کند. همه‌ی ما با آشفتگی و نابسامانی تلاش خود را می‌کنیم که آنها را به نحو احسنت انجام دهیم.

با این‌حال، اگر واقعا به دنبال داشتن ازدواج و زندگی زناشویی سالم هستید، مسئولیت کار کردن بر روی مواردی را بپیذیر که در آنها عملکرد خوبی ندارید و هر گونه پشتیبانی مورد نیاز برای بهبود دادن این مهارت‌ها را قبول کنید.

 دکتر آل یاسین