خانواده درمانی: زنده دلی در زمان حال

دراین زمینه از متخصصین روانشناس و روانپزشک در پلتفرم هوشمند هوکات به طریق مشاوره روانشناسی آنلاین از سراسر جهان بهره مند شوید.

خانواده درمان نوع خاصی از روان درمانی است که بر تغييرات در خانواده متمرکز است و روابط خانوادگی عامل موثری بر احساسات، رفتار و سلامت روانی هر عضو خانواده می داند. در این درمان به جای ملاقات با یک فرد، تمام یا بيشتر اعضای خانواده در روند درمان قرار می گيرند. بطور مثال بسياری از زوج های طلاق گرفته قادر به تمرکز بر روی مسائل مربوط به فرزندان خود نيستند و اگر مراجعه به روانشاسی هم باشد در مورد درگيری های زناشویی و مسائل مربوط به خودشان است. در خانواده درمانی ابتدا تعيين می شود که چه کسی در فرآیند خانواده درمان شود یا اینکه چگونه باید درمان ادامه یابد.

هنگامی که کودکان یا نوجوانان دارای مشکلات روانی باشند معمولا خانواده درمانی به عنوان روش درمانی انتخاب می شود. همچنين خانواده درمانی زمانی که یک عضو خانواده بزرگسال دارای مشکلات روانی قابل توجهی باشد و این مشکلات بر سایر اعضای خانواده تاثير گذاشته باشد انتخاب می شود. به عنوان مثال وقتی که والدین دارای افسردگی مزمن یا مشکلات ناشی از سوء مصرف مواد باشند از خانواده درمانی برای مقابله با تأثيرات در روابط خانوادگی بهره مند شوند و در عين حال همچنين روان درمانی فردی نيز به طور مستقيم به مسائل مربوط به درمان شخصی می پردازند.

برای کودکان روانشناسان اغلب جلسات درمانی فردی و خانوادگی را باهم پيشنهاد می دهند. روند درمانی ممکن است برای پدر و مادر در جهت کنترل رفتار، اصلاح شيوه برخورد و تربيت فرزندان باشد. این درمان برای کودکان می تواند شامل مسائلی نظير خودکنترلی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی و مهارت های مقابله ای تمرکز داشته باشند.


آیا مشاوره با متخصص خانواده درمانی می تواند به شما کمک کند؟ با صحبت کردن با یک متخصص در هوکات قدم بزرگی در سلامت روان خود بردارید.


مهارت های والدین

پدر مادر بودن سخت ترین کار است و شاید مهم ترین مسئوليتی است که افراد در زندگی خود می توانند داشته باشند. متأسفانه، آموزش های رسمی کمی در مورد فرزنداری وجود دارد. معمولا ما هر چه را که والدینمان انجام داده اند در تعامل با فرزندان انجام می دهيم یا دقيقا بر خلاف چيزی که آنها انجام داده اند. هيچ کس به ما دستورالعمل های روشن درباره راه درست برای فرزندپروری را ارائه نمی دهد. هيچ کلاسی برای این مسئوليت بزرگ وجود ندارد و همچنين کلاس های آمادگی زایمان تقریبا به طور کامل بر روند تولد فرزند تمرکز دارد. پس از داشتن یک کودک برخی از آموزشهای پایه برای مراقبت و تغذیه نوزاد، اما هيچ کس به شما نمی آموزد که چگونه به پرورش، پشتيبانی، راهنمایی و آموزش کودک شما برای تبدیل شدن به یک فرد مسئول و مفيد چکارهایی را انجام داهيد. اما روانشناسان بر روی مهارت های لازم فرزندپروری و همچنين عوامل موثر بر بهبود پرورش فرزند مطالعات زیادی انجام داده اند و می توانند این دانش را به والدین منتقل کنند. مطالعات روانشناسی تحقيقات زیادی در مورد سبک های مختلف فرزندپروری، اثربخشی نظم و انضباط، و نحوه واکنش کودکان به افراد مختلف و رویدادهای زندگی مانند طلاق، گرسنگی، سوء استفاده، درگيری های خواهر و برادر، پيشرفت تحصيلی ضعيف، قلدری یا سوء استفاده از مواد والدین را انجام داده اند. این دانش به روانشناسان اجازه داد تا مداخلات درمانی مؤثر برای کودکان و خانواده های بحرانی را ارائه دهند. این مطالعات همچنين پایه ای برای تدریس والدین در مورد مدیریت رفتار فرزندان خود و نحوه مداخله با مشکلات خاص کودک و نوجوان را فراهم می کند. روانشناسان می توانند به والدین کمک کنند تا درک لازم در خصوص فراهم آوردن نياز کودکان برای رشد عاطفی و فکری آنان داشته باشند. آموزش مهارت های والدین فقط برای والدین متهم به “والدین بد” نيست و فقط برای والدین کودکان با مشکلات روانشناختی جدی نيست. آموزش مهارت های فرزندپروی برای تمامی والدین ارزشمند است، زیرا می تواند به شما کمک کند که بهترین کار را در پرورش فرزندان خود انجام دهيد، زیرا این می تواند اعتماد به نفس شما را در توانایی والدین خود افزایش دهد و این مهم ترین کاری است که تا به حال داشته اید.

شما مجبور نیستید به تنهایی با مشکلات خود روبرو شوید.

مشاوران مجرب ما در هوکات می توانند به شما کمک کنند.

به بالای صفحه بردن